Trainingen in het onderwijs

De onderwijs richtlijnen en de kinderen/jongeren die je in de klas tegenkomt veranderen. Dit vraagt veel flexibiliteit en creativiteit van uw organisatie en uw medewerkers. Op een verfrissende en energieke wijze biedt H2O handvatten waarbij de focus ligt op persoonlijke, professionele en organisatieontwikkeling binnen o.a. het Onderwijs. H2O is gespecialiseerd in het verbinden van mensen, pedagogiek en communicatie.

H2O werkt graag met professionals die werken met kinderen en jongeren. Om zo de zorg, begeleiding en steun aan kinderen en jongeren nog verder te verbeteren en te professionaliseren, zodat er een positieve ontwikkeling gestimuleerd wordt bij de kinderen die deze professionals in hun werk tegen komen.

Door een heldere communicatie, waarbij rekening wordt gehouden met ieders eigenheid en kwaliteiten, worden mensen samengebracht. Daarnaast worden mensen in het Onderwijs ondersteund en begeleidt in hun werk en de uitdagende aspecten die dit werk met zich mee brengt. Op die manier kan er als team en als individu doelgerichter, succesvoller en met meer energie en plezier gewerkt worden. Zodat het beste gehaald wordt uit de medewerker, de ouder en het kind. H2O biedt dit aan middels:

De leergang Inspirerend Onderwijs; (deze training wordt u aangeboden door H2O, in samenwerking met Florence Educatie)
De doelgroep op scholen verandert. Dit vraagt steeds meer en andere vaardigheden en kwaliteiten van docenten. H2O biedt een training voor docenten om het beste uit de leerlingen te kunnen halen, waardoor er op een inspirerende en creatieve wijze vorm gegeven kan worden aan de lessen*. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van verschillende werkvormen, het omgaan met weerstand in de klas, welke pet zet je op als docent, op welke manier spreek je de verschillende leerlingen in je klas aan, hoe maak je je lesstof leuk en inspirerend voor de  leerlingen in je klas.  Door middel van interactie, reflectie en verbinding tussen de docent en de leerling worden de vaardigheden van de docent uitgebreid met trainersvaardigheden. Waardoor een breder en inspirerender onderwijsaanbod aangeboden kan worden, waarmee de leerling in de individuele behoefte wordt aangesproken in de les. Dit versterkt uw handelingsrepertoire als docent, waarmee u handvatten krijgt om binnen uw lessen en school passend onderwijs aan te bieden. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen-wijsheid van de ervaren onderwijs professional. De training bestaat uit 7 trainingsdagen en 4 locatie bezoeken per deelnemer. In de locatie bezoeken wordt de docent gecoacht in het implementeren van het geleerde. De training kan ook op open inschrijving worden geboekt.

*basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn aparte leergangen.

Workshops voor managers in het onderwijs;
Als manager in het onderwijs ligt er veel op je bordje… Het aansturen van je team, eindverantwoordelijkheid over het aanbod van de school en de kwaliteit van de lessen, het realiseren van de randvoorwaarden en natuurlijk in sommige gevallen het voorbereiden en uitvoeren van je eigen lessen. En dat allemaal naast het innoveren en ontwikkelen van allerlei nieuwe methoden en werkwijzen die de overheid van je vraagt. Dit kan er voor zorgen dat je op bepaalde momenten behoefte hebt aan ondersteuning, tips en uitwisseling met collega’s. Hiervoor kan door H2O een aanbod op maat gemaakt worden. Tevens kan er een keus gemaakt worden uit het volgende aanbod, van de 1 daagse-workshops van H2O:
–  Doelen stellen en Focus
– Het voeren van POP gesprekken en functioneringsgesprekken
– Plezier op het werk
– Teambuilding
– Haal het beste uit je medewerkers
– Saamhorigheid en draagvlak creëren voor de visie van de organisatie

Workshops voor docenten;

De doelgroep kinderen/jongeren op scholen verandert. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren de verwachtingen van de docenten en het onderwijs ook enorm verandert. Ook ons huidige kabinet heeft weer veel plannen mbt het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs. Dit samen vraagt andere kwaliteiten, vaardigheden en kennis van de docenten. H2O helpt om om te gaan met deze veranderingen door het aanbieden van verschillende 1 daagse-workshops. Naast dit bestaande aanbod is het ook altijd mogelijk om een workshop met een onderwerp naar eigen behoefte te krijgen. Het bestaande aanbod van H2O luidt:
Trainen in het onderwijs, over verschillende werkvormen
– Omgaan met lastig gedrag
– Communiceren met ouders
– Het voeren van een zorggesprek
– Groepsdynamica in de klas
– Effectief communiceren
– Signaleren van kindermishandeling
– Het geven van seksuele voorlichting

Training MILS:
MILS staat voor Meervoudige Intelligentie Leer Strategie. In deze training worden docenten getest op hun eigen leerstrategie. Zij krijgen inzicht in de leerstrategie die zij in hun lessen het meest en het minst aanbieden aan hun leerlingen. Daarnaast krijgen zij handvatten hoe zij nog meer leerlingen kunnen bereiken met hun lessen en hoe zij de verschillende leer strategieën, die aanwezig zijn bij hun leerlingen, kunnen bedienen. Om zo bij de leerlingen te kunnen aansluiten, waardoor zij meer betrokken en leergierig worden. En daardoor betere resultaten zullen behalen.

Van zorg naar zorgen; 
Deze training is ontwikkeld voor docenten in het onderwijs. Onderwerpen die aanbod komen zijn o.a. hoe ga ik om met de groepsdynamiek in mijn klas? Hoe verdeel ik mijn aandacht in de klas? Hoe sluit ik aan bij de behoeften en communicatiestijlen van mijn leerlingen? Hoe ondersteun en coach ik mijn leerlingen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen? Hoe vind ik een evenwicht tussen draagkracht en draaglast in het onderwijs? Hoe geef ik mijn leerlingen en/of collega’s feedback? Hoe kan ik een gesprek op zo’n manier sturen, zodat de leerling met mij in gesprek blijft? Hoe ga ik om met weerstand in de klas? hoe voer ik een zorggesprek? Tijdens deze training wordt op alle individuele vragen rondom zorg in het onderwijs een uitgebreid en verdiepend antwoord gevonden. Door de praktische en levendige training is het geleerde direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

VVE trainingen en implementatie op de werkvloer:
De Voorschool is de naam voor het samenwerkingsverband tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en basisschool. Leidsters en leerkrachten worden intensief bijgeschoold in het omgaan met een van de speciaal ontwikkelde VVE-programma’s. De start is bij kinderen vanaf twee jaar. Het programma wordt voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waardoor een doorgaande ontwikkelingslijn wordt gerealiseerd. In een VVE programma is er, op een speelse wijze, aandacht voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zodat kinderen van 2 tot 6 jaar een goede start krijgen aan het begin van hun schoolloopbaan. Naast het trainen van de docenten van groep 1 en 2 in de uitvoer van deze programma’s, begeleidt H2O de docenten ook op de werkvloer in de implementatie van de programma’s. Dit gebeurd o.a. met video-interactie-begeleiding. H2O biedt de volgende trainingen voor VVE-programma’s aan;
1. Ko Totaal

Naast het bovenstaande trainingsaanbod biedt H2O ook Individuele coaching, met eventueel video interactie begeleiding, en Teamcoaching.

Individuele coaching;
Bij de individuele coachings gesprekken komen persoonlijke thema’s aan bod, gerelateerd aan het werk. Door het stellen van open en eerlijke vragen en het benoemen van dat wat de coach ziet en hoort gebeuren, houdt de coach een spiegel voor. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan bij de coachee, waardoor er nieuwe manieren van handelen worden ontdekt. Mensen worden geholpen om vanuit hun eigen kracht keuzes te maken, hun talenten te laten zien en het hervatten van de eigen regie. Door het inzetten van video interactie begeleiding, kan men met afstand naar het eigen handelen en de gevolgen van het eigen handelen kijken. Uitgangspunt hierbij is de bewustwording van de eigen kwaliteiten en inzicht krijgen in de momenten waarop de eigen kwaliteiten uitgebreid kunnen worden.

Teamcoaching;
In de teamcoaching wordt gekeken naar de gezamenlijke doelen. Op die manier ontstaat er gezamenlijkheid, verbondenheid en samenwerking. Met het team worden antwoorden op vragen gevonden. Tevens kan dit plaats vinden als coaching on the job. Hierbij worden mensen begeleid bij het veranderingsproces in de praktijk. Hierbij kunnen ook veranderingen eigen gemaakt worden waardoor er meer motivatie ontstaat om de verandering uit te voeren. Door de gezamenlijkheid van het team en de motivatie voor de verandering en het werk, krijgen mensen meer plezier en worden ze productiever in hun werk.

Voor de prijzen van trainingen en/of de coaching kunt u vrijblijvend contact opnemen.